Project UNION – Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs

Achtergrond

In 2016 gaven hoogleraren Beatrice de Graaf en Micha de Winter samen met Burgemeester Jan van Zanen het startsein van de Taskforce Utrecht Zijn We Samen (UZWS), een gemeentelijk initiatief om polarisatie en radicalisering tegen te gaan in de stad Utrecht.

In 2017 werd op een bijeenkomst van de Taskforce UZWS, docenten en andere experts uit het Utrechtse onderwijsveld geconstateerd dat polarisatie en radicalisering urgente vraagstukken zijn binnen het onderwijs. Docenten en scholen ervaren handelingsverlegenheid m.b.t. vragen als: 1) Hoe gaan we om met spanningen in de klas? 2) Hoe kunnen we het verharde debat in goede banen leiden? 3) Hoe helpen we leerlingen om elkaars standpunten te begrijpen? 4)Hoe kunnen we polarisatie, of zelfs radicalisering, voorkomen? en 5) Hoe scheppen we een inclusieve samenleving, waarin – binnen de grenzen van een democratische samenleving – ruimte is voor de idealen van jongeren?

Om tegemoet te komen aan de vragen van professionals uit het onderwijsveld is het project UNION in het leven geroepen. “Er is op de universiteit veel kennis die wij willen delen met de stad”, zegt De Winter in het AD. “Maar de kennis over polarisatie en radicalisering zit niet alleen op de universiteit. Die kennis zit ook bij de onderwijsprofessional.” Het project UNION werkt vraaggestuurd, verbindt kennis én zet aan tot actie.

Samenwerkingspartners

Bij de uitvoering van het project zijn het Lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht en het Utrechtse onderwijsveld, vertegenwoordigd door de Utrechtse schoolbesturen, als projectpartners betrokken.

Het netwerk UNION

Naast het project UNION dat bestaat uit bovengenoemde fasen, is UNION als netwerk ontstaan. Het netwerk UNION betreft samenwerkingsinitiatieven vanuit Universiteit Utrecht rondom de thematiek polarisering, segregatie en radicalisering in het Utrechtse onderwijs, waarbij met de Utrechtse scholen wordt samengewerkt. Het project UNION is onderdeel van dit overkoepelende UNION netwerk, samen met drie andere initiatieven: ‘Onderzoeksgroep De Stadsschool’, ‘Terrorisme bespreken in de klas’ en het onderzoeksproject ‘Verander je perspectief!’ van het UU strategisch thema Dynamics of Youth.