Logo Universiteit Utrecht

Project UNION – Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs

Home

Het onderwijs is een plek waar alle jongeren uit Utrecht samen komen. Maar het is ook een plek waar jongeren soms lijnrecht tegenover elkaar staan, waar hun overtuigingen botsen en contrasterende normen en waarden tot uiting komen.

Het project UNION, het Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs, is een onderzoeksgedreven project waarin wordt gezocht naar oplossingen voor de toenemende polarisatie in het Utrechtse klaslokaal. Dit is geen onderzoek in de klassieke zin, maar een initiatief in de stad Utrecht om tot een netwerk en actieplan te komen: een aanpak van het vraagstuk van radicalisering en polarisatie.

Docenten worden geconfronteerd met de gevolgen van maatschappelijke spanningen en extremisme – zowel van rechts-radicale als van Islamitisch-fundamentalistische aard. Er bestaat handelingsverlegenheid, maar in Utrecht zijn ook al heel goede ervaringen opgedaan met bepaalde manieren van reageren en aanpakken van polarisatie en radicalisering. Toch blijken deze aanpakken momenteel heel vaak nog te ‘hangen’ aan persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. De aanpakken en oplossingen en worden nog nauwelijks gedeeld, laat staan op hun merites beoordeeld.

UNION verbindt de Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Utrechtse onderwijsveld om een collectieve, stadsbrede aanpak te formuleren. Om de stad weerbaar te maken tegen polarisatie en radicalisering streeft UNION naar het bevorderen van een inclusief schoolklimaat. Door ervoor te zorgen dat je groepen in de samenleving en het onderwijs aan elkaar bindt, is er minder kans op uitsluiting, tegenoverstelling en conflict. Omdat UNION zich richt op het voorkomen van polarisering en radicalisering, en omdat de achterliggende gedachte hierbij is dat polarisering en radicalisering voorkomen kan worden door inclusiviteit in het onderwijs, heeft UNION ervoor gekozen geen ‘netwerk tegen polarisatie en radicalisering’ te zijn, maar een ‘netwerk vóór inclusiviteit’.