Project UNION – Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs

Sociaal Ontwerp-Projecten

Wat is sociaal ontwerp-onderzoek?
In het proces van sociaal ontwerp-onderzoek worden partnerschappen gevormd tussen wetenschappers enerzijds, en professionals anderzijds. Het doel van deze partnerschappen is om samen een aanpak te ontwerpen die als oplossing voor sociale vraagstukken fungeert.

Sociaal ontwerp-onderzoek bouwt voort op de traditie van ontwerp-onderzoek, maar voegt hier een sociale agenda aan toe. Het idee van ontwerp-onderzoek is dat op basis van theorie innovatieve onderwijs arrangementen worden ontworpen, terwijl tegelijkertijd experimentele studies worden uitgevoerd om deze innovaties te verbeteren. Aspecten van de innovatie en de omgeving worden steeds systematisch gemanipuleerd om te observeren en begrijpen welke praktijk het beste werkt. Dit vraagt meestal meerdere cycli van implementeren, evalueren en herontwerpen. De uitkomsten zijn zowel relevant voor de praktijk als voor wetenschappelijke theorievorming.

In de context van UNION betekent dit dat op basis van de gedeelde en gedragen visie die uit de rondetafelgesprekken komt, een aantal ontwerp-projecten wordt uitgezet die volgens de rondetafels prioriteit hebben. Bestaande aanpakken en/of methoden op scholen worden indien mogelijk als uitgangspunt genomen, alsmede de input vanuit de wetenschap. Utrechtse scholen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze ontwerp-projecten. Wetenschappers van Universiteit Utrecht zijn betrokken bij deze vernieuwende ontwerp-projecten en zoeken samen met docenten naar verbetering hiervan, waarvoor een start is gemaakt tijdens een drietal workshops. Zo wordt er o.a. een ‘schoolgrondwet’ ontworpen en worden manieren verkend waarop in de klas de dialoog over controversiële thema’s gevoerd kan worden. De vernieuwingen worden uitgezet en gemonitord, geëvalueerd en uiteindelijk bijgesteld.