Project UNION – Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs

Het Delphi-onderzoek

Wat is Delphi-onderzoek?
Soms zijn vragen uit de praktijk zo complex, dat er vanuit de wetenschap niet direct een antwoord op geformuleerd kan worden. Hoewel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar deze thema’s, geldt dit ook voor de vragen omtrent polarisatie en radicalisering van Utrechtse onderwijsprofessionals. De
Delphi-onderzoeksmethode biedt hierbij uitkomst.

De Delphi-methode ontleent zijn naam aan de Griekse Mythologie; in het plaatsje Delphi stond een orakel dat, voornamelijk door pelgrims, geraadpleegd werd bij complexe vragen en om advies gevraagd werd bij moeilijke beslissingen. In de wetenschappelijke context houdt de Delphi-methode in dat deskundigen herhaaldelijk geraadpleegd worden, met het doel gezamenlijk consensus te bereiken over de beste wijze om een probleem aan te pakken.

In de context van UNION betekent dit dat experts uit de praktijk (docenten en schoolmanagement van de overgrote meerderheid van alle Utrechtse VO-scholen) in gesprek zijn gegaan met experts uit de wetenschap (wetenschappers en hoogleraren van Universiteit Utrechts). In drie rondetafelgesprekken spraken zij over de vragen ‘wat speelt er?’, ‘wat wordt er al gedaan?’ en ‘wat moet er nog gebeuren?’. In deze gesprekken werden doordachte argumenten en mogelijke oplossingen uitgewisseld en werd hierop collectief gereflecteerd. Na iedere gespreksronde ontvingen de deelnemers een terugkoppeling, waarna hen gevraagd werd individueel te reflecteren op de uitkomsten. Deze reflectie diende als vertrekpunt van de daaropvolgende gesprekken. In deze gesprekken werd door uitwisseling en argumentatie toegewerkt werd naar een zeker mate van consensus, die als basis diende voor het toewerken naar gedeelde oplossingen én actie.

Naast de rondetafelgesprekken is ook een online enquête een belangrijk onderdeel van het Delphi-onderzoek. Hierdoor krijgen namelijk álle docenten van de participerende VO-scholen – ook docenten die niet aanwezig konden zijn bij de rondetafelgesprekken – de gelegenheid hun ervaringen, oplossingen en leerbehoeften te delen met het UNION-onderzoeksteam.

De resultaten uit de rondetafelgesprekken en de enquête zijn teruggekoppeld aan de participerende scholen.